This job has expired

Director of Postgraduate Education for General Practice

Employer
Health Education and Improvement Wales
Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
£118,664.98 a year per annum, pro rata plus allowances
Closing date
23 Jul 2023

View more

Sector
General Practice, Special appointments
Career Level
Director
Contract Type
Permanent

Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)

Cyfarwyddwr Addysg Ôl-raddedig ar gyfer Ymarfer Cyffredinol
Apwyntiad i’r GIG drwy AaGIC yw hwn.

AaGIC yw corff Addysg Statudol Cymru. Mae ganddo rôl flaenllaw ym maes addysg, hyfforddiant, datblygu a siapio’r gweithlu gofal iechyd yng Nghymru, gan sicrhau bod gennym y staff cywir, gyda’r sgiliau cywir, i ddarparu gofal iechyd o’r radd flaenaf i bobl Cymru nawr ac yn y dyfodol.

Mae’r Cyfarwyddwr Addysg Ôl-raddedig ar gyfer Ymarf- er Cyffredinol yn rôl hanfodol a fydd yn cefnogi’r Deon Meddygol Ôl-raddedig/Dirprwy Swyddog Cyfrifol i weithio ar draws y sbectrwm o iechyd a, lle bo hynny’n berthnasol,

gofal cymdeithasol, o fewn y tîm ehangach, fel bod darparu Addysg a Hyfforddiant Gofal Sylfaenol yn cael ei adlewyrchu yn y modelau gwasanaeth newidiol ac yn darparu gweithlu integredig.

Nid yw sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol i’r swydd yma

Dyddiad Cau: 23 Gorffennaf

I drafod y rôl, cysylltwch â:
Yr Athro Pushpinder Mangat
E-bost: Pushpinder.Mangat2@wales.nhs.uk

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd ac i wneud cais, ewch i www.jobs.nhs.uk

Cyfeirnod swydd: 082-MD012-0623

Director of Postgraduate Education for General Practice

This is an NHS appointment through HEIW. Minimum of 8 sessions per week.

HEIW is the Statutory Education body for Wales. It has a leading role in the education, training, development and shaping of the healthcare workforce in Wales, ensuring we have the right staff, with the right skills, to deliver world- class healthcare to the people of Wales both now and in the future.

The Director of Postgraduate Education for General Practice is a crucial role which will support the Postgraduate Medical Dean/Deputy Responsible Officer to work across the spectrum of health and, where relevant, social care, within the wider team, so that the provision of Primary Care Education and Training is reflected in the changing service models and delivers an integrated workforce.

Welsh Language skills are not essential for this role.

Closing Date: 23rd July 2023.

To discuss the role, please contact: Professor Pushpinder Mangat
Email: Pushpinder.Mangat2@wales.nhs.uk

For more information about the position and to apply, please click the Apply button.

Job reference number: 082-MD012-0623

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert