Specialty Doctor in Sexual Health

Location
Cardiff Royal Infirmary, Cardiff
Salary
£45,345 - £77,897 per annum pro rata
Posted
29 Jun 2021
Closes
29 Jul 2021
Ref
BMJ-38544/001-MP106.21
Career Level
Specialty doctor
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Sexual Health Specialty Doctor - Primary Care and Intermediate Care Clinical Board Based at Cardiff Royal Infirmary (9 Sessions)

Applications are invited for a permanent Specialty doctor in Genitourinary Medicine, based at Cardiff Royal Infirmary. This post is available from 27th August and will be a 0.9 WTE post based primarily in Cardiff Royal Infirmary.

Consideration will be given to applicants who require flexible working arrangements. The successful applicant may be asked to work in community and evening clinics (after 5pm) should they resume post-COVID.

The post offers excellent experience in Genitourinary and HIV Medicine as well as Contraception with a dynamic and enthusiastic team and provides a full educational programme with regular tutorials and seminars. Cardiff and Vale University Health Board is a teaching group of hospitals associated with Cardiff University.

This post is not recognised for Postgraduate training.

Cardiff and Vale University Health Board is situated in a vibrant easily accessible part of Wales which combines the best of City life, coast and countryside all within easy reach.

The Health Board offers excellent staff benefits including onsite day nursery and holiday playscheme, onsite staff club including indoor heated swimming pool, fully equipped gym, and badminton and squash courts.

An exceptional quality of life can be achieved with affordable housing in the locality good schools and excellent sporting and cultural events at venues such as the Millennium stadium and the Millennium Centre as well as numerous other venues.

The attractive Welsh coastline and Brecon Beacons National Park are also a convenient day trip away.

References will be required to cover a minimum of three years of previous employment and/or training

A Disclosure Check will be required of the successful candidates.

In view of Border Immigration Agency regulations, all applicants must state their current immigration status including expiry dates.

Application Forms will not be accepted after the final closing date.

BWRDD IECHYD PRIFYSGOL CAERDYDD A'R FRO

Meddyg Iechyd Rhywiol Arbenigol - Bwrdd Clinigol Gofal Sylfaenol a Gofal Canolraddol wedi'i leoli yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd

Gwahoddir ceisiadau am feddyg arbenigol cyfnod penodol mewn Meddygaeth Genhedlol-wrinol, sydd wedi'i leoli yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd. Mae'r swydd hon ar gael o 27ain Awst 2021 a bydd yn swydd WTE 0.9 wedi'i lleoli yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd gan fwyaf. Mae'n bosib gofynnwn i'r ymgeisydd llwyddiannus gweithio yn y clinigau cymunedol a chlinigau'r hwyr (ar ôl 5yh) ar ôl cyfnod COVID.

Rhoddir ystyriaeth i ymgeiswyr y mae angen trefniadau gweithio hyblyg arnynt.

Mae'r swydd yn cynnig profiad rhagorol ym maes Meddygaeth Genhedlol-wrinol a HIV yn ogystal ag atal cenhedlu gyda thîm deinamig a brwdfrydig ac mae'n darparu rhaglen addysgol lawn gyda thiwtorialau a seminarau rheolaidd. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn grŵp o ysbytai addysgol sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Ni chydnabyddir y swydd hon ar gyfer hyfforddiant ôl-raddedig.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro mewn rhan fywiog o Gymru sy'n cyfuno'r gorau o fywyd y ddinas, yr arfordir a chefn gwlad, a'r cyfan o fewn cyrraedd hwylus.

Mae'r Bwrdd Iechyd yn cynnig manteision rhagorol i staff, gan gynnwys meithrinfa ddydd ar y safle a chynllun chwarae gwyliau, clwb staff ar y safle gan gynnwys pwll nofio wedi'i wresogi dan do, campfa llawn offer, a chyrtiau badminton a sboncen.

Gellir sicrhau ansawdd bywyd eithriadol gyda thai fforddiadwy yn yr ardal leol, ysgolion da a digwyddiadau chwaraeon a diwylliannol rhagorol mewn lleoliadau fel Stadiwm y Mileniwm a Chanolfan y Mileniwm yn ogystal â nifer o leoliadau eraill.

Mae arfordir deniadol Cymru a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog hefyd yn daith diwrnod hwylus.

Bydd angen tystlythyrau i gwmpasu o leiaf tair blynedd o gyflogaeth a/neu hyfforddiant blaenorol

Bydd angen gwiriad datgelu gan yr ymgeiswyr llwyddiannus.

Yn sgil rheoliadau'r Asiantaeth Ffiniau a Mewnfudo, rhaid i bob ymgeisydd nodi ei statws mewnfudo cyfredol gan gynnwys dyddiadau dod i ben.

Ni chaiff Ffurflenni Cais eu derbyn ar ôl y dyddiad cau terfynol.

For further details / informal visits contact:

Rachel Drayton
Clinical Director
Email: rachel.drayton@wales.nhs.uk
Telephone: 02920 335125

Additional contact information

Nicola Lomax
Consultant in Sexual Health and HIV
Nicola.lomax@wales.nhs.uk
02920 335216

Alternatively to apply, please click the apply button.

BMJRef: BMJ-38544/001-MP106.21